Wie zijn wij?

Ik ben Matheus Pranger en heb vele jaren leiding gegeven en mensen begeleid niet alleen vanuit een arbeidspositie, maar ook bijvoorbeeld als individuele belangenbehartiger bij een vakbond. Vooral de jaren bij de politie hebben mij de inspiratie gegeven om al mijn kennis en ervaring te gebruiken om in deze tijd van snel toenemende individuele financiële problemen de helpende hand te zijn in het begeleiden van mensen die het persoonlijk of gezinsbudget niet meer in de hand hebben.

Veel mensen zijn door allerlei omstandigheden niet meer in staat de uitgaven in verhouding te laten zijn tot de inkomsten of er zijn door de jaren ongemerkt zoveel lasten ontstaan, dat er geen financiële ruimte meer overblijft om de eindjes aan elkaar te knopen, laat staan dat er nog enige ruimte blijft voor leuke dingen of iets over te houden.

Door vanuit een kleinschalige organisatie persoonlijk betrokken te kunnen zijn en blijven, wil ik een rol spelen om mensen die in dergelijke omstandigheden zijn beland te helpen weer een financieel stabiele basis op te bouwen, waardoor inkomsten en uitgaven in balans komen.

Hierdoor kan ik in de regio Alkmaar, Amsterdam, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Zaanstad, Hoorn en omringende gemeenten, maatwerk leveren en bied ik de volgende diensten aan:

  • Beschermingsbewind
  • Curatele
  • Budgetbeheer
  • Administratieve Ondersteuning

Inkomen en uitgaven wel in balans, maar toch sluipen er in de loop der tijden onnodige kosten in uw huishouden die van invloed zijn op uw maandelijks bestedingspatroon. Ik help u graag om eens door uw uitgaven te lopen en u te adviseren wat uw mogelijkheden zijn om tot een kostenreductie te komen.

 
 
logo rechtspraak

De website van Rechtspraak geeft u veel informatie over beschermingsbewind, curatele, mentorschap, nalatenschappen en diverse andere onderwerpen. In veel van deze kwesties kan Pranger Bewindvoering voor u een belangrijke rol spelen. Op deze website vindt u diverse formulieren voor het aanvragen van onder andere beschermingsbewind. Wij staan u graag bij.

Stichting FTI

In de wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen dat wanneer een bedrijf of instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen, in principe een vergunning nodig is als financieel dienstverlener. Pranger Bewindvoering is via de Stichting FTI in het bezit van een vergunning van het AFM. Zie hier de registers voor de inschrijving

Pranger Bewindvoering is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Dit lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg en als lid voldoen wij aan hoge kwaliteiteisen en kunt u verwachten dat wij ons vak op een professionele manier beoefenen. Door continue toezicht te houden op de kwaliteit en integriteit van de leden, voorkomt de BPBI dat de dienstverlening aan u als cliënt in gevaar komt. Voor meer informatie kunt u hier terecht.