Budgetbeheer

U kunt in een situatie belanden waardoor het moeilijk is het overzicht over uw financiën te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Door diverse oorzaken niet meer weten hoe u uw vaste lasten moet betalen.
  • Met rekeningen blijven zitten die u niet meer kunt betalen.
  • Meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

De naam budgetbeheer zegt het al Pranger Bewindvoering gaat uw budget beheren. Allereerst zetten wij uw inkomsten en uitgaven op een rij. Samen bekijken wij daarna de mogelijkheden om eventueel uw inkomsten te verhogen en/of uw lasten te verlagen. Wanneer dit is gebeurd, stellen wij voor u uw budgetplan op. Aan de hand van dit budgetplan zullen wij dan het beheer uitvoeren.

Zodra wij starten met budgetbeheer komt uw inkomen niet meer bij u binnen. De vaste lasten lopen via Pranger Bewindvoering. Daartoe openen wij een rekening die op uw naam staat.
Het restantsaldo wordt naar u overgemaakt of andere losse (facturen) van betaald. Per week krijgt u dan leefgeld. Van dit geld dient u dan rond te komen.

Budgetbeheer is dus primair om ervoor te zorgen dat uw vaste lasten tijdig worden voldaan.
De mate waarin en de wijze waarop wij het budgetbeheer toepassen spreken wij graag in onderling overleg met u af.

Budgetplan:

Het budgetplan dat wij samen met u opstellen geeft een overzicht van uw inkomsten en uw uitgaven. Wij bepalen samen met u welke uitgaven er geschrapt of verminderd kunnen worden, of misschien zijn er wel meer inkomsten mogelijk.
Tijdens het kennismakingsgesprek spreken wij met u af hoe het budgetbeheer gaat verlopen en aan welke regels u zich dient te houden. U tekent vervolgens een contract en een aantal volmachten voor het ontvangen van uw inkomsten en het betalen van uw uitgaven.

Ga terug